Verplicht asbestattest bij verkoop woning vanaf november 2022

Geschreven op 27/06/2022

Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf november 2022. Lees er meer over in onze blog!

Het asbestattest kan je vanaf 1 juli aanvragen. Het attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het attest op in de verkoopovereenkomst en uiteindelijk in de notariële akte. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.

Er zijn nog heel wat vragen rond dit attest, maar ontdek hieronder alvast het antwoord op veelgestelde vragen.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Waarom is het verplicht?

Omdat de wetgever het verplicht gemaakt heeft, en dit ingevolge de mogelijks zeer schadelijke gevolgen van aanwezigheid van asbest.

Hoelang is het attest geldig?

De standaard geldigheidsduur voor het asbestinventarisatieattest zal in de regel 10 jaar bedragen. Indien de (risico)situatie in een gebouw met asbestattest wijzigt, moet de eigenaar het asbestattest laten actualiseren.

Hoe verkrijg je zo'n attest?

Het asbestattest afgeleverd door de OVAM is het onderzoeksrapport als resultaat van een inspectie (inventarisatie) ter plaatse door een gecertificeerd asbestdeskundige. De asbestdeskundige moet de inventarisatie uitvoeren volgens een standaard inspectieprotocol van de OVAM. Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie mogen een asbestinventaris opmaken. Een asbestdeskundige moet hiervoor een verplichte opleiding volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM.

Heb je zelf nog vragen na het lezen van dit blogbericht?

Bij Albert hebben we enkele makelaars die reeds verschillende informatiesessies rond asbest hebben bijgewoond en die jou hiermee zeker kunnen helpen.

Ben je van plan om jouw woning te verkopen? Bij de schatting van je woning detecteren we eveneens of jouw woning al dan niet asbestveilig is en zorgen wij indien nodig voor het asbestattest om jou zoveel mogelijk te ontzorgen. Ontdek hier hoe wij jou kunnen helpen!